Saturday, 9 March 2019

Al-Imran Ayat 123

4.3.123
Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 123:

.
Ringkasan tafsir;

Allah menolong mukmin, ketika hanya 313 oang mukmin ketika bertempur dengan 1000 orang musyrikin dimedan perang badar yang mana mukmin telah mendapat kemenangan.

Oleh itu Allah menyeru mukmin supaya takut kepada Allah dengan pendirian tetap bersama Rasulullah, mudah-mudahan mukmin bersyukur dengan memperoleh kemenangan tersebut.

Kemudian Allah memperingatkan kepada Rasulullah (dan lihat ayat dibawah 4.3.124)


.
[previous] [next] [home]

.
Rujukan sumber,
Juzuk
4, Surah3 
Terjemahan,
121~130,
[GS] https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      Wednesday, 29 June 2016

Surah Al-Baqarah (121)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 121:
Ringkasan tafsir;
Allah turunkan kitab Al-Quran keatas manusia hendaklah membacanya dengan dengan sebenar-benarnya, dan barang siapa yang engkar dengan kitab Al-Quran itu adalah mekeka orang rugi.

Ayat ini menjelaskan bahawa umat Islam diseru membaca kitab Al-Quran dengan menghayati isi ayat Al-Quran sepenuhnya dapat mengambil iktibar taulandan manfaat kepada manusia, dan orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang beriman;

1. Dan tidak menambah dan mengurangi huruf-huruf Al-Quran.
2. Dan tidak membawa pengertian yang salah.
3. Dan tidak menukar dan meminda ayat Quran.
4. Dan hendaklah membaca dengan tertib.
5. Dan mengambil pelajaran daripadanya.
6. Dan mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai gaya hidup setiap hari.
[Previous] [Next] [Home]

Sumber, 

Terjemahan (1.2.121~130);  
Pautan, 
.