Wednesday, 29 June 2016

Surah Al-Baqarah (121)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 121:
Ringkasan tafsir;
Allah turunkan kitab Al-Quran keatas manusia hendaklah membacanya dengan dengan sebenar-benarnya, dan barang siapa yang engkar dengan kitab Al-Quran itu adalah mekeka orang rugi.

Ayat ini menjelaskan bahawa umat Islam diseru membaca kitab Al-Quran dengan menghayati isi ayat Al-Quran sepenuhnya dapat mengambil iktibar taulandan manfaat kepada manusia, dan orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang beriman;

1. Dan tidak menambah dan mengurangi huruf-huruf Al-Quran.
2. Dan tidak membawa pengertian yang salah.
3. Dan tidak menukar dan meminda ayat Quran.
4. Dan hendaklah membaca dengan tertib.
5. Dan mengambil pelajaran daripadanya.
6. Dan mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai gaya hidup setiap hari.
[Previous] [Next] [Home]

Sumber, 

Terjemahan (1.2.121~130);  
Pautan, 
.

No comments:

Post a comment